×

Proizvodi

MEĐUNARODNI DAN ŽENA


MEĐUNARODNI  DAN  ŽENA

8. ožujka svake godine obilježava se međunarodni Dan žena, kako bi se proslavila sva dostignuća žena na području politike, ekonomije, znanosti. Prvi puta Dan žena obilježen je 1909.godine u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Već 8.3.1857. u New Yorku su javno demonstrirale žene, zaposlene u industriji obuće i tekstila, zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Te je demonstracije rastjerala policija, da bi dva mjeseca nakon toga iste žene osnovale sindikat.

Protesti 8.ožujka nastavljali su se i idućih godina. Najpoznatiji je bio 1908. godine kada je ulicama New Yorka marširalo 15 000 žena. One su tražile kraće radno vrijeme, bolju plaću i pravo glasa.

Prva međunarodna ženska konferencija održana je 1910. godine u Kopenhagenu, u organizaciji Socijalističke Internacionale, te se na prijedlog njemačke socijalistice Clare Zetkin ustanovio Međunarodni dan žena. Iduće godine, u Austriji, Danskoj, Švicarskoj i Njemačkoj, preko milion ljudi je obilježilo Međunarodni dan žena.

8.ožujka 1913. godine, početkom Prvog svjetskog rata, širom Europe žene su održale demonstracije za mir.

Prvu fazu ruske revolucije obilježile su demonstracije povodom Međunarodnog dana žena. Aleksandra Kolontaj, boljševička feministkina, nakon oktobarske revolucije je nagovorila Lenjina da 8.ožujak postane državni praznik te se tijekom SSSR koristio za obilježavanje herojstva radnica.

U mnogim komunističkim državama taj je praznik izgubio svoju ideološku osnovu i poslužio kako bi muškarci izrazili ljubav i poštovanje prema pripadnicama suprotnog spola. U Čehoslovačkoj je taj praznik ukinut nakon baršunaste revolucije, dok se u Mađarskoj običaj poklanjanja cvijeća ženama nastavio i nakon pada komunizma.

U zapadnim državama taj se praznik prestao slaviti u 1930.-im godinama zbog povezanosti sa komunizmom. Tamo se obilježava Majčin dan svake druge nedjelje u svibnju.

Dan žena još uvijek se obilježava kao državni praznik u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Kirgiziji, Moldaviji, Mongoliji i Tadžikistanu.  UN je počeo službeno obilježavati Međunarodni dan žena 1975. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom žene.

Danas u svijetu mnoge organizacije obilježavaju Međunarodni dan žena, i mnoge se bore da taj dan postane državnim praznikom u državama u kojima to nije.

 

Maja Gavran

 

izvori: Wikipedia

www.internationalwomensday.com