×

Proizvodi

Svjetski dan bolesnika


Svjetski dan bolesnika obilježava se 11. veljače, a utemeljio ga je papa Ivan Pavao II. Želja mu je bila da senzibilizira društvo za potrebe bolesnika i skrene pozornost na probleme koje imaju bolesnici.
Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika. Izuzetno je važno svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Osim toga, obilježavanje ovog dana ima važnu ulogu prisjećanja i zahvale svima koji skrbe o bolesnicima, brojnim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima, volonterima a prije svega obiteljima bolesnika .

Svjetski dan bolesnika prilika je za podsjećanje na prava koja svatko od nas ima kad se nalazi u ulozi bolesnika. Svaki pojedinac ima pravo upoznati se sa pravima pacijenta propisanima Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Važno je istaknuti rad Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata i njihov Brzi vodič kroz prava pacijenata ( za savjet se može obratiti putem elektronske pošte : pravapacijenata@st.t-com.hr ).
HZZO ima besplatne info telefone za obvezno ili za dopunsko osiguranje.

Obvezno osiguranje 0800 7979
Dopunsko osiguranje 0800 7989

Ministarstvo zdravstva ima besplatni “Bijeli telefon” 0800-7999. Na taj broj javit će vam se dežurni službenik Ministarstva zdravstva koji će odmah odgovoriti na vaše pitanje, informirati vas o vašim pravima ili vas uputiti na nadležne službe Ministarstva, odnosno drugih tijela državne uprave.
Cilj obilježavanja Svjetskog dana bolesnika je staviti bolesnika, njegove potrebe i njegova prava u središte zdravstvene i društvene skrbi te svakom oboljelom omogućiti dostupnost zdravstvenih usluga, stručnu pomoć, human pristup i emocionalnu podršku.

Ljekarnici su najdostupniji zdravstveni radnici koji brinu o sigurnosti liječenja lijekovima te imaju važnu ulogu u savjetovanju o pravilnoj prehrani, promjeni načina života i o boljoj kontroli bolesti. Ljekarnici bolesnicima mogu pomoći razjasniti nedoumice oko propisane terapije. Važnu ulogu imaju i u poboljšavanju suradljivosti i ustrajnosti u liječenju. Njihova interakcija i savjet mogu imati dalekosežni pozitivan učinak na disciplinu u liječenju svakog pojedinog bolesnika. O tome posebno razmišljamo obilježavajući današnji dan.

 

Ivana Stanešić, mag.pharm.

Izvori:

www.zdravlje.gov.hr
www.pravapacijenata.hr
www.hzzo.hr