×

Proizvodi

Hrvatski Dan mimoza – Dan borbe protiv raka vrata maternice


Nacionalni dan borbe protiv raka maternice, poznatiji kao Dan mimoza koji se već četrnaestu godinu obilježava u cijeloj Hrvatskoj ima jedan cilj: smanjiti broj oboljelih žena i smrtnost od te zloćudne bolesti.

Rak vrata maternice najčešći je zloćudni tumor ženskih spolnih organa, koji se na ljestvici učestalosti malignih bolesti u žena nalazi odmah iza vodećeg raka dojke. Iako je rak vrata maternice danas izlječiva bolest, na žalost, od ove maligne bolesti i dalje umire veliki broj žena i to isključivo zbog nedovoljne informiranosti.

Kod 99 % slučajeva raka vrata maternice, kao uzročnik je utvrđen humani papilomavirus (HPV).

Postoji preko 100 različitih tipova HPV, od kojih je više od 30 spolno prenosivo. U većini inficiranih HPV-om neće se razviti nikakvi simptomi, a infekcija će proći sama od sebe.

Tipove virusa koji izazivaju značajnije abnormalnosti na papa-testu nazivamo “tipovima visokog rizika”. Infekcija ovim tipovima može dovesti do razvoja karcinoma vrata maternice.

Više od 70 % slučajeva raka vrata maternice se može pripisati tipovima virusa HPV – 16 i HPV – 18, za koje se smatra da su tipovi visokog rizika. Za HPV se procjenjuje kako je uobičajena infekcija koja se prenosi spolnim odnosima. Rizik je veći što žena ranije stupi u spolni odnos i s porastom broja spolnih partnera.

Svaka osoba koja je imala genitalni kontakt s osobom koja je inficirana HPV-om može se inficirati HPV-om. To se odnosni na oba spola, koji infekciju mogu prenijeti na svoje spolne partnere, a da pri tome ne znaju da su inficirani. U većine inficiranih HPV-om neće se razviti nikakvi simptomi, drugim riječima nosioci HPV-a ne znaju da su inficirani.  

Rak vrata maternice predstavlja jedan od tipova raka čiji je nastanak najčešće moguće spriječiti. U Hrvatskoj se svake godine bilježi oko 400 novootkrivenih slučajeva raka vrata maternice, a 100 do 200 žena umre.

Prilikom rane pojave raka vrata maternice žena ne mora osjetiti nikakvu bol niti imati simptome sve do kasnih stadija bolesti. Zbog navedenog razloga, potrebno je provoditi redovite preglede rutinskim Papa testom kako bi se otkrile rane promjene karcenogenih stanica i spriječio razvoj raka vrata maternice.

Mogući simptomi prilikom uznapredovanog stadija bolesti mogu uključiti nepravilno menstruacijsko krvarenje, bol i krvarenje tijekom i nakon spolnog odnosa, učestali vaginalni iscjedak, krvarenje nakon menopauze, bol u zdjelici za koju je utvrđeno kako nije u svezi s menstrualnim ciklusom, učestala potreba za mokrenjem, kao i bolovi prilikom mokrenja.

Navedeni simptomi mogu biti i znak drugih zdravstvenih tegoba koji nisu u svezi sa rakom vrata maternice. Ako imate bilo koji od gore navedenih simptoma, navedite ih Vašem liječniku.

Preporuča se da svaka žena treba prvi Papa test napraviti kada postane spolno aktivna ili kada navrši 18 godina, te tako svake naredne godine do 70 godine života. Kada bi se svaka žena odazvala na Papa test ova vrsta raka mogla bi se u potpunosti iskorijeniti.

Većina žena kod kojih su utvrđene abnormalne promjene koje dovode do raka vrata maternice se nikada nisu podvrgnule Papa testu, ili se nisu podvrgnule testiranju tijekom proteklih tri do pet godina.

Korištenjem HPV cjepiva moguće je spriječiti infekciju visoko rizičnim tipovima HPV 16 i 18 koji su uzrok 70% raka vrata maternice, te tipove 6 i 11 koji uzrokuju oko 90% kondiloma. Istraživanja su pokazala da su oba cjepiva visoko učinkovita u prevenciji HPV-infekcije navedenim tipovima, a 100% učinkoviti u prevenciji stanja koje ovi tipovi HPV-a uzrokuju. Cjepiva su testirana na tisućama ljudi u mnogim državama, te su se pokazala sigurnim i dobro podnošljivim. Za sada nema dokaza o ozbiljnim nuspojavama, a najčešća nuspojava je kratkotrajna osjetljivost na mjestu aplikacije.

 Spolni odnosi nose visoki rizik od infekcije HPV-om, zato je cjepljenje preporučljivo u mladoj životnoj dobi da se prije stupanja u spolne odnose razvije imunitet na najučestalije i najopasnije tipove HPV-a.

Iako ne spada u pet vodećih malignoma u žena u našoj zemlji, ipak je još uvijek najčešće dijagnosticiran malignom u žena od 20 do 29 godina, te drugi najčešće dijagnosticirani malignom u skupini žena od 30 do 39 i od 40 do 49 godina.

Ovaj rak rijetko zahvaća žene ispod biološke granice od 20 godina života, dok oko 20 % dijagnosticiranih slučajeva je zabilježeno kod žena u starijoj dobi od 65 godina života. Zbog navedenog razloga, za žene je važno vršiti pregled vrata maternice sve do dobi od bar 64. godine života.

Podignimo svijest o prevenciji, brizi za vlastito zdravlje, te važnost odlaska na ginekološke preglede. Nemojte dopustiti da vi ili osoba do vas postane dio ove poražavajuće statistike.

 

(MARIJA ŠOŠTARIĆ)

 

zelena vrpca

 

 

 

Literatura:
-Ferlay J, Bray F, Pisani P, et al. 2001. Globocan 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence –Worldwide. Lyons, France: IARC Press
-International Agency for Research on Cancer. 1995. IARC Working Group on the Evaluation of –Carcinogenic Risks to Humans. Lyons, France: Int. Agency Res. Cancer
-Elizabeth A. Holly: CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, CERVICAL CANCER, AND HPV
-National Cervical Cancer Coalition
-http://www.hzjz.hr/